RIJBEWIJS GVanaf 15 september 2006 moet iedereen die een voertuig van de categorie G op de openbare weg wil besturen, houder en drager zijn van een rijbewijs, geldig voor de categorie G.


.   Deze pagina is volgens de wetgeving in BELGIE 
  Voor de wetgeving in NEDERLAND: KLIKWAARVOOR HEB JE RIJBEWIJS G NODIG?


- Het rijbewijs G is van toepassing op alle landbouwvoertuigen.

. . landbouw- en bosbouwtrekker;
. hun aanhangwagen;
. voertuigen die ingeschreven zijn als landbouwmaterieel;
. voertuigen die ingeschreven zijn als landbouwmotor;
. voertuigen die ingeschreven zijn als maaimachine.


ANDERE RIJBEWIJZEN:
Houders van het rijbewijs B of B+E, mogen vanaf 1 september 2007, voertuigen besturen van categorie G, op voorwaarde dat de massa van deze voertuigen de maximaal toegelaten massa voor categorieën B en B+E niet overschrijdt. (Deze mogelijkheid bestond voordien reeds voor houders van het rijbewijs C en subcategorieën).

- Deze voertuigen worden beschouwd als 'traag vervoer' en kunnen maximaal 40 km/uur rijden (+/- 10%).VOOR WIE?


1. Geboren voor 1 oktober 1982.

- In dit geval heb je geen rijbewijs nodig om met deze voertuigen te rijden.
- Deze vrijstelling wordt niet beperkt in tijd (blijft geldig).

2. Geboren vanaf 1 oktober 1982.

a. Vanaf 16 jaar (tot 18 jaar):
      . Rijbewijs G verplicht (overgangsperiode tot 31/12/2008)
            .. Geen beperking 'hoeve - veld' transport
            .. Maximale MTM: 20 ton.


b. Vanaf 18 jaar:
      . Rijbewijs G verplicht (overgangsperiode tot 31/12/2008)
            .. Geen beperking 'hoeve - veld' transport
            .. Maximale MTM: 44 ton.
HOE EEN RIJBEWIJS G BEKOMEN


THEORETISCH EXAMEN

- Je mag (is niet verplicht) theorielessen volgen in een rijschool (minimaal 6 uur)
- Je kan ook studeren via zelfstudie.
- Je kan het theoretische examen afleggen vanaf 15 jaar en 9 maanden.
- Je kan dit afleggen in een examencentrum naar keuze.
- Het theoretisch examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen over:
      . de wegcode
      . technisch reglement voor landbouwvoertuigen
PRAKTISCH EXAMEN

1 . Kandidaten die geen opleiding volgen in een rijschool of landbouwschool:

- Sinds 1 september 2007 zijn kandidaten voor het rijbewijs voor landbouwtractoren (categorie G) niet meer verplicht een praktijkopleiding te volgen in een erkende rijschool of landbouwschool.
- Maar voor het praktisch examen kunnen kandidaten die geen praktijkles volgen, enkel oefenen op een privé-terrein.
- Op het ogenblik dat een kandidaat voor het rijbewijs categorie G zich aanbiedt voor het afleggen van het praktisch examen, dient hij dus niet een getuigschrift van praktisch onderricht, afgegeven door een rijschool, een door een landbouwschool of een landbouwopleidingscentrum voor te leggen.

- De kandidaat moet wel vergezeld zijn van iemand die in het bezit is van het rijbewijs G.


2 . Kandidaten die wel praktijkopleiding volgen:

- De kandidaten die wel een opleiding volgen in een erkende rijschool of landbouwschool, mogen zich tijdens hun opleiding wel op de openbare weg begeven om te oefenen.
- Zij genieten tijdens het praktisch examen van dezelfde vrijstelling van rijbewijs,
- Wanneer zij zich naar het examencentrum begeven, zijn zij vergezeld van iemand van de rijschool of opleidingsinstelling waar ze scholing volgden.


3 . Het examen

- Je moet minstens 16 jaar geworden zijn om praktijkexamen af te leggen.
- Het praktijkexamen moet afgelegd worden in een erkend centrum. KLIK

- Het praktijkexamen kan afgelegd worden met om het even welk voertuig categorie G, mits het op de achterzijde en op een duidelijk zichtbare plaats uitgerust is met het teken « L ».

- Het EERSTE DEEL van het examen:
      . proef op een terrein buiten het verkeer (privé-terrein).
      . ben je geslaagd voor dit eerste deel, dan blijft dit één jaar geldig.


Proef op een terrein buiten het verkeer

Manoeuvres
1. Voorafgaande controles :
a) verstellen van de zitplaats van de bestuurder voor een juiste zithouding;
b) afstellen van de achteruitkijkspiegels;
c) zorgen dat de portieren gesloten zijn;
d) banden, remmen, stuurinrichting, lichten, reflectoren, richtingaanwijzers en geluidstoestel worden steekproefsgewijze gecontroleerd;
e) controle van de stuurinrichting, controle van de staat van de banden, wielmoeren, spatborden, voorruit, ruiten en ruitenwissers, vloeistoffen; controle en gebruik van het dashboard in verband met het rijden;
f) de nodige voorzorgsmaatregelen nemen bij het verlaten van het voertuig, zoals op de openbare weg;
g) controle van het koppelmechanisme en de elektrische en remverbindingen;
2. In rechte lijn achteruitrijden.
3. Draaien in achteruit in een garage.
4. Koppelen en loskoppelen van de aanhangwagen : dit manoeuvre moet beginnen met het voertuig en zijn aanhangwagen naast elkaar.


- Het TWEEDE DEEL van het examen:
      . dit kan je pas doen nadat je voor de eerste proef binnen een jaar geslaagd bent;
      . tocht van ongeveer 40 minuten op de openbare weg.


De proef op de openbare weg gaat over de volgende punten

1. Wegrijden na een stop in het verkeer, verlaten van een oprit;
2. Rijden op rechte wegen, tegenliggers kruisen, ook bij wegversmallingen;
3. Rijden door bochten;
4. Inhalen en voorbijrijden : inhalen van andere voertuigen, obstakels voorbijrijden, ingehaald worden;
5. Speciale verkeerselementen, waaronder : rotondes, overwegen, tram- of bushaltes, voetgangersoversteekplaatsen, stijgende of dalende weg over een lange afstand;
6. Beheersing van het voertuig : correct gebruik van de achteruitkijkspiegels en de lichten; correct gebruik van de koppeling, versnellingsbak, gaspedaal, reminrichting;
7. Zuinig en milieuvriendelijk rijden, lettend op het motorregime en het schakelen, remmen en versnellen;
8. Goed kijken : rondom kijken, correct gebruik van de achteruitkijkspiegels; dichtbij, verder weg en van kijken;
9. Voorrang en voorrang verlenen op kruispunten en overwegen, bij het veranderen van richting of rijstrook en bij manoeuvres; naderen en oversteken van kruispunten;
10. Juiste positie op de weg, de rijstroken, de rotondes en door bochten, volgens het type en de eigenschappen van het voertuig; voorsorteren;
11. Veilige afstand : voldoende afstand bewaren voor en naast het voertuig; voldoende afstand bewaren ten opzichte van de andere weggebruikers;
12. Snelheidsbeperkingen;
13. Verkeerstekens en instructies van verkeersagenten;
14. Het geven van signalen : nodige signalen geven op de juiste momenten; correct reageren op signalen van andere weggebruikers;
15. Remmen en stoppen : tijdig gas minderen, afremmen of stoppen, waarbij rekening moet worden gehouden met de omstandigheden; anticipatievermogen.
LINKS

NIEUWSBRIEF SITE 31 augustus 2007
RIJBEWIJS G (Mobiliteit Gov.)
RIJBEWIJS G
RIJBEWIJS G (Uitweg nr. 53)
RIJBEWIJS G (Verkeersweb)


RIJBEWIJS

. Theorie en oefenvragen wetgeving NEDERLAND
http://www.gratisrijbewijsonline.nl
. Theorie en oefenvragen wetgeving BELGIE
http://www.gratisrijbewijsonline.be


(c) Eugeen Van Aerschot / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008

Valid HTML 4.01 Transitional
This page was checked and found to be valid HTML 4.01 Transitional.
controle