Gratis Rijbewijs Online
homepage theorie proefexamens reacties van jongeren praktijk films forum rijscholen in Vlaanderen contactgegevens en varia

PRAKTIJKEXAMEN B DE MANOEUVRESPROEF OP HET TERREIN BUITEN HET VERKEER


Goed om weten

- Tijdens de manoeuvres:
      . mogen de deuren van het voertuig niet geopend worden.
      . moeten de richtingsaanwijzers niet gebruikt worden.
      . moeten de veiligheidsgordels niet gedragen worden

- Per manoeuvre beschik je voor de uitvoering van begin tot eindpositie over maximaal 3 minuten.
      . Het manoeuvre is beŽindigd als het voertuig zich in eindpositie bevindt.
      . Een goed voorbereid kandidaat kan een manoeuvre in twee minuten doen.

- Over het voeruig:
      . De overbouw mag bij het manoeuvreren de straatbegrenzing overschrijden.
      . Alle manoeuvres beginnen met vooruit te rijden en worden uitgevoerd met de spiegels in normale bruikstand.
      . In de breedte zijn de spiegels van het voertuig steeds inbegrepen.
      . Het aanbrengen van speciale tekens om het parkeren te vereenvoudigen, is verboden.
IN RECHTE LIJN ACHTERUITRIJDEN


SITUATIE

MANOEUVRES (c) www.gratisrijbewijsonline.be

De rode bakens stellen een smalle doorgang van 10 meter voor.
De breedte van de doorgang = de breedte van het voertuig (spiegels inbegrepen) + 0,5 meter.WAT MOET JE DOEN?

- Je stelt jouw voertuig op om door de smalle doorgang te kunnen achteruitrijden.
- Rijd in een vloeiende beweging traag achterwaarts door deze doorgang.
- Indien je afwijkt nog voor je de smalle doorgang bereikt of terwijl je in de smalle doorgang achteruit aan het rijden bent, mag je terug vooruitrijden om de juiste richting te vinden. (Je mag echter geen bakens raken)
- Eťnmaal terug vooruitrijden wordt niet als fout aangerekend.
- Je mag, maar hoeft voor dit manoeuvre geen veiligheidsriem dragen.
HOE MOET JE HET DOEN?

MANOEUVRES (c) www.gratisrijbewijsonline.be a. De wagen recht voor de doorgang plaatsen.

- Hoe beter je de wagen voor de doorgang kunt plaatsen, hoe meer kans heb je dat dit manoeuvre correct zal verlopen.
- Vertrek en rijd in eerste versnelling vooruit tot voorbij de bakens, draai volledig naar links en vervolgens naar rechts om de wagen midden voor de doorgang te plaatsen.
- Je mag tijdens het manoeuvre eenmaal opnieuw vooruitrijden om de juiste positie in te nemen.
MANOEUVRES (c) www.gratisrijbewijsonline.be b. Achteruit tussen de bakens rijden.

- Je schakelt nu in achteruitversnelling en rijdt traag achteruit door de doorgang.
- Als je beginpositie goed is en je wielen goed staan dan heb je geen stuurcorrecties nodig.
- Als je moet bijsturen, doe je dit met kleine stuurbewegingen.
- Het is handig bij het achteruitrijden het einde van de gang in het oog te houden en je daar naar te richten.BEOORDELING

De instructeur zal deze oefening als foutief aanrekenen als de kandidaat ...
      ... deze oefening niet binnen een redelijke tijd (3 minuten) kan beeindigen;
      ... tijdens het achteruitrijden een van de bakens raakt;
      ... meer dan eenmaal opnieuw moet vooruitrijden.
De examinator zal ook het 'kijkgedrag' van de kandidaat beoordelen.
Wil je een animatie zien over hoe je dit manoeuvre best uitvoert, klik dan op dit logo van De Rijprof.KEREN IN EEN SMALLE STRAAT


SITUATIE

De bakens stellen geparkeerde voertuigen voor in een straat van 7 meter breed.
De hoeken van de bakens zijn steeds 2 meter van de straatbegrenzing verwijderd.
Afstand tussen de bakens = breedte van voertuig + 70 cm.
WAT MOET JE DOEN?

MANOEUVRES (c) www.gratisrijbewijsonline.be - Je moet het voertuig keren met zo weinig mogelijk bewegingen.
- Je begint vanuit stilstand.
- Je rijdt om te beginnen eerst naar links vooruit.
- Je mag tijdens dit manoeuvreren de begrenzing van de straat niet overschrijden, behalve met de overbouw. - Net voor je stopt (terwijl je nog rijdt) draai je de wielen al naar rechts en je stopt.

MANOEUVRES (c) www.gratisrijbewijsonline.be - Vervolgens maakt je bij het achteruitrijden gebruik van de ruimte tussen de bakens.
- Voor je achteruitrijdt moet jij je ervan vergewissen dat je het manoeuvre veilig kan uitvoeren.
(Ook al weet je dat er niemand in de weg staat, toch kijk je goed, zodat de examinator ziet dat jij weet dat je dit moet doen).
- Doe het achteruitrijden in ťťn beweging en rijdt ZO TRAAG MOGELIJK.
- De banden van het voeruig mogen met geringe snelheid tegen het trottoir komen, maar niet erop.

MANOEUVRES (c) www.gratisrijbewijsonline.be - Het manoeuvre is beëindigd wanneer het voertuig zich in de tegenovergestelde richting op de eindpositie bevindt.BEOORDELING

Het manoeuvre wordt door de examinator als foutief beoordeeld als ...
      ... je het niet kan uitvoeren binnen een redelijke termijn.
      ... je stuurt terwijl het voertuig stilstaat.
      ... je de bakens raakt.
Wil je een animatie zien over hoe je dit manoeuvre best uitvoert, klik dan op dit logo van De Rijprof.RECHTS ACHTERUIT PARKEREN TUSSEN TWEE VOERTUIGEN EN DE PARKEERPLAATS VERLATEN.


SITUATIE

Deze bakens stellen geparkeerde voertuigen voor in een straat van 7 meter breed.
Er is voldoende plaats om uw voertuig reglementair te parkeren tussen deze bakens.
De basisbreedte van de parkeerruimte is 2 meter.
De basislengte van de parkeerruimte is: lengte voertuig x 1,5.
(De lengte zal nooit kleiner zijn dan lengte van het voertuig + 2 meter).
WAT MOET JE DOEN?

MANOEUVRES (c) www.gratisrijbewijsonline.be - Stel je voertuig op om het daarna achterwaarts te parkeren tussen de bakens met een minimum aantal bewegingen. . Stop naast het voertuig waarachter je zal parkeren.
. Zorg ervoor dat de onderlinge tussenruimte ongeveer 0,5 meter is.
. Zorg er ook voor dat de achterkant van je auto ongeveer gelijk staat met de achterkant van de auto waarnaast je staat.
. Zorg er ook voor dat de wielen in rechte stand staan.

MANOEUVRES (c) www.gratisrijbewijsonline.be - Rij achterwaarts de parkeerruimte in.
. Rijd LANGZAAM achteruit tot de achteras van je auto op ťťn lijn gekomen is met de achterzijde van het voorste baken.
. Draai terwijl je langzaam verder achteruitrijdt het stuur volledig naar rechts.
. Zodra de denkbeeldige lijn midden stuurwiel -- rechtervoorzijde motorkap evenwijdig is met de rijbaankant het stuurwiel geheel terugdraaien.
- Wanneer je het manoeuvre verkeerd hebt aangevangen, mag je terug uit de parkeerruimte rijden.

MANOEUVRES (c) www.gratisrijbewijsonline.be - Zorg ervoor dat uw voertuig op minder dan 0,30 meter van de stoep (trottoir) en evenwijdig met de stoep (trottoir) opgesteld staat.
- Het voertuig moet zowel voor als achteraan op minstens 1 meter van de bakens verwijderd zijn.
- Druk op de claxon (of geef een ander teken) zodra je klaar bent met parkeren. Vanaf dat moment zal de examinator de opstelling van het voertuig beoordelen (en mag je niet meer herbeginnen).

MANOEUVRES (c) www.gratisrijbewijsonline.be - Verlaat vervolgens met het voertuig de parkeerplaats.
- Het manoeuvre is beŽindigd, wanneer het voertuig zich op de eindpositie bevindt.BEOORDELING

Dit manoeuvre wordt als fout aangerekend als ...
      ... je er niet niet slaagt het binnen een redelijke rijd uit te voeren
      ... je een van de bakens raakt
      ... je de wagen niet op een correcte manier parkeert.

DE VOORAFGAANDE CONTROLES


Goed om weten:

De voorafgaande controles:


Sinds 5 september 2005 dien je voor het praktijkexamen voor het rijbewijs B enkele voorafgaande controles en veiligheidsmaatregelen te kennen. Ziehier wat er van de kandidaat verwacht wordt (gebaseerd op info van GOCA).

Sommigen beweren dat het praktijkexamen vanaf 5 september moeilijker is omdat men nu ook voorafgaande controles moet doen en veiligheidsmaatregelen nemen.

Maar is het nu echt moeilijker? Of misschien wel gemakkelijker, want één van de vroegere manoeuvers is weggevallen.

De voorafgaande controles en veiligheidsmaatregelen die aan het examen toegevoegd worden zijn eigenlijk zo elementair dat iedere bestuurder ze sowieso zou moeten kennen en toepassen, ook als ze niet tot het examen zouden behoren.

Het kan toch gewoon niet dat een bestuurder:
      . niet zou weten hoe hij veilig moet in- en uitstappen;
      . niet weet waarop hij moet letten als hij zijn voertuig verlaat;
      . dat hij de bestuurderszetel, zijn hoofdsteun of de spiegels niet correct kan instellen;
      . dat hij de veiligheidsgordel niet weet hangen of niet correct zou kunnen dragen.
      . dat hij de schakelaar voor de knipperlichten of de lichten niet weet of niet kan bedienen;
      . dat hij, als het te koud is, de verwarming niet kan opzetten, of als het te warm is, de klimatisatie niet blindelings kan bedienen terwijl hij op het verkeer let;
      . dat hij enkele eenvoudige nazichten niet zou kunnen uitvoeren.VOORZORGEN

Dit gedeelte wordt uitgevoerd tijdens het manoeuvre Parkeren tussen twee voertuigen.

Wanneer de kandidaat aangeeft dat zijn voertuig goed opgesteld staat tussen de twee voertuigen, zal de examinator de chronometer stopzetten en aan de kandidaat vragen om:UISTAPPEN

- de motor van het voertuig stil te leggen en uit te stappen alsof hij een boodschap zou gaan doen in een winkel;
- uit het voertuig te stappen ermee rekening houdend dat hij zich op een rijbaan bevindt waar andere weggebruikers aanwezig zijn;
- zich op het trottoir te begeven.

Men verwacht van de kandidaat:
- dat hij de motor stillegt en de handrem optrekt, met of zonder ingeschakelde versnelling;
- dat hij de vensters en het schuifdak sluit;
- dat hij in zijn linkse achteruitkijkspiegel kijkt vooraleer hij zijn portier opent;
- dat hij door de opening van zijn portier kijkt alvorens dit volledig te openen, geen enkele bijzondere methode wordt vereist om het portier te openen;
- dat hij zijn voertuig op slot doet, indien het voertuig met centrale vergrendeling is uitgerust, wordt het gebruik ervan toegelaten.

Het is aangeraden om rond het voertuig te stappen met zicht op het verkeer gericht.


MANOEUVRES (c) www.gratisrijbewijsonline.be Bij het uitstappen, wanneer men rechts van de rijbaan geparkeerd staat, is het aangeraden om langs de achterkant van het voertuig te stappen.INSTAPPEN

Wanneer de kandidaat op het trottoir staat, zal de examinator hem vragen om opnieuw in zijn voertuig te stappen. Eenmaal plaatsgenomen, zet de examinator de chronometer terug aan en geeft de volgende richtlijnen om het manoeuvre Parkeren te beŽindigen.

MANOEUVRES (c) www.gratisrijbewijsonline.be Bij het instappen, wanneer men rechts van de rijbaan geparkeerd staat, is het aangeraden om langs de voorkant van het voertuig te stappen.
INSTELLINGEN

Wanneer de kandidaat zijn drie manoeuvres (achteruit - keren - parkeren) beŽindigd heeft, zal de examinator hem verzoeken zich ergens op het privťterrein op te stellen en de motor stil te leggen.

De examinator vraagt aan de kandidaat om zijn zitplaats volledig naar achteren te verschuiven (of naar voren te verschuiven indien de zitplaats reeds ver naar achteren ingesteld staat) en om zijn linker achteruitkijkspiegel te ontregelen.

Daarna verzoekt de examinator de kandidaat:
. om zich in de juiste rijhouding te plaatsen;
. om zijn achteruitkijkspiegels in te stellen;
. en om zijn veiligheidsgordel aan te doen zodoende te kunnen vertrekken op de openbare weg.


Men verwacht van de kandidaat:
- dat hij zijn zitplaats in de goede positie plaatst;

- dat hij de positie van zijn zitplaats nagaat door zijn koppelingspedaal in te drukken, zijn been moet lichtjes gebogen zijn;
- dat hij de helling van zijn rugleuning nagaat door zijn armen boven het stuur te houden zonder dat hij de rugleuning verlaat, zijn polsen moeten ter hoogte van het stuur komen;
- dat hij de goede positie van de hoofdsteun nagaat, indien de kandidaat het hoofd lichtjes naar achteren buigt moet dit ondersteund worden door de hoofdsteun;
- dat hij zijn achteruitkijkspiegels instelt;
- dat hij zijn veiligheidsgordel niet gedraaid aandoet en dat deze niet te hoog of niet te laag bij de hals komt zodanig dat hij de armbewegingen zou hinderen. (Het onderste deel van de veiligheidsgordel moet laag over het bekken gedragen worden, niet over de buik; veiligheidsgordel goed aantrekken).
DOWNLOAD HET PRAKTIJKBOEK NAAR JE COMPUTER

Cover praktijkboek Gratis Rijbewijs Online
Praktijkboek Gratis Rijbewijs Online

Het praktijkhandboek van Gratis Rijbewijs Online is een ideale handleiding bij de voorbereiding van je praktijkexamen.

Met een praktijkcode kun je dat boek downloaden naar je computer en het daar zo vaak raadplegen als je dat wenst.

Een code kost 2,5 euro. Geef toe, een peulschil tegenover de kostprijs van één mislukt praktijkexamen.

Het boek is gemaakt met de hulp van de moderators van Gratis Rijbewijs Online en rijinstructeurs en nagekeken door GOCA.

NEEM HET SAMEN DOOR MET JE BEGELEIDER !

voorbeeldpagina praktijkboek download